FeedbackBG.COM - Вашето мнение

Условия за ползване

Общите условия съдържат правила за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки Потребител.  Желателно е всеки да се запознае с тях преди регистрация във FeedBack-BG.info.

Целта на Проекта е да се превърне в основно място за Българския потребител, където той може да добави и сравни мнението си за даден продукт, услуга и т.н. с мненията на хиляди потребители.

Сайтът предоставя на своите Потребители следните услуги:

 • - добавяне на категории, типове и населени места с цел категоризиране на информацията в сайта
 • - добавяне на нови обекти в сайта
 • - добавяне на теми към даден обект в сайта
 • - добавяне на коментар към даден обект.

Основни определения:

                Потребител - всяко лице, което ползва услугите предоставяни от сайта.

                Обект - основна единица в каталога на сайта. Може да представлява фирма, физическо лице, сграда, услуга и т.н. Всеки регистриран Потребител, може да  добавя обекти като ги характеризира с категория, тип, населено място.

                Категория - главна характеристика към даден обект. Пример за категория може да бъде Хотели, Сервизи,  Магазини  и т.н. Всеки Потребител, е свободен да добавя нови категории като преди това се е уверил, че желаната от него категория не съществува.

                Тип - второстепенна характеристика към даден обект. Типът е подкатегория на дадена категория.

                Тема - тема е текстово и графично( във вид на картинки ) описание към даден обект. Към всеки един обект може да се добавят повече от една теми. Към всяка тема може да се гласува чрез 5  степенна скала за оценяване.

                Коментар - текстово мнение на Потребител към дадена тема.

Права и задължения на FeedBack-BG.info

 • - FeedBack-BG.info се задължава да предостави на Потребителя достъп до информацията и услугите предоставяни от сайта
 •  
 • - FeedBack-BG.info запазва правото да актуализира настоящите условия за позлване на сайта без специално уведомяване на Потребителя.
 •  
 • - FeedBack-BG.info има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
 •  
 • - FeedBack-BG.info не носи отговорност в случай, че предоставянето на услугата е засегнато от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на компютърните конфигурации или програми на Потребителя.
 •  
 • - FeedBack-BG.info не носи отговорност за въведената от потребителите на сайта информация.

Права и задължения на потребителите на сайта

 • - Всяко физическо лице има право да се регистрира само един път. При въвеждане на некоректни данни или по преценка на администратора, достъпа на Потребителя може да бъде ограничен или изтрит, без предварително уведомяване.
 •  
 • - Пълният достъп до сайта се предоставя след доброволна регистрация.  Личната информация на Потребителя, ще бъде използвана единствено от FeedBack-BG.info съобразено с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. В случай на несъгласие, Потребителят е длъжен да уведоми администратора на сайта писменно.
 •  
 • - Потребителят получава желаните от него потребителско име и парола за достъп до всички услуги на FeedBack-BG.info след успешна регистрация.
 •  
 • - Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола.
 •  
 • - Потребителят няма право да публикува обидно, вулгарно, нецензурирано и подправено съдържание.
 •  
 • - Потребителят няма право да публикува информация, която е в противоречие със закона за авторското право.
 •  
 • - Потребителят няма право да публикува или отправя сексуални намеци или предоставя връзки към ясно изразени сексуални материали.
 •  
 • - Потребителят няма право да извършва неправомерни действия срещу сайта, заплашващи дейноста и/или сигурноста на сайта.

Всички елементи от съдържанието на сайта -  текст,  дизайн, софтуер и друга информация представляват обект на авторското право и сродните му права и са притежание на FeedBack-BG.info

Автошколи

 • Автошкола "Василеви"

  Автошкола "Василеви"Автошкола "Василеви" съществува от 12 години и традициите на доброто обучение се предават от...

 • Мария

  МарияАВТОШКОЛА „МАРИЯ” ПРЕДЛАГА ЛУКСОЗНИ ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ШОФЬОРИ ОТ КАТЕГОРИЯ В, С, М, ...

 • Автошкола Москов-М-Ауто

  Автошкола Москов-М-АутоАвтошкола Москов-М-Ауто е създадена през 2009г. Регистрирана е в Регистъра на учебните центрове за...